KONTAKTA oss

Lars Lindén

VD och Auktoriserad installatör för regelefterlevnad

Industriell automation

Programmering, konstruktion och felsökning på NC-, PLC-system

Lasermätning

KGM (ball-bar)

Mätsystem Heidenhain

Processautomation

Kraftelektronik och drifter

Riskanalys och CE

 

Sven-Erik Snellman

Programmering, konstruktion och felsökning på NC-, PLC-system

Mätsystem Heidenhain

 

Janne Mohlén

Programmering, konstruktion och felsökning på NC-, PLC-system

Mätsystem Heidenhain

Töj- och stressmätning

 

Lars-Ola Bohlin

Mekanisk felsökning och underhåll på verktygsmaskiner

Felsökning på NC-system

Lasermätning

Mätsystem Heidenhain

 

mob +46 70 663 26 51

mob +46 72 200 66 52

mob +46 70 589 37 52

mob +46 72 200 56 52

Andreas Wallin

Industriell automation

Programmering, konstruktion och felsökning på NC-, PLC-system

Mätsystem Heidehhain

Processautomation

Robotautomation och integration

 

 

mob +46 70 205 44 04

Robert Larsson

Industriell automation Programmering, konstruktion och felsökning på NC-, PLC-system

Processautomation

Riskanalys och CE

Robotautomation och integration

 

 

mob +46 70 580 60 16