KONTAKTA oss

VD och Auktoriserad installatör för regelefterlevnad

Industriell automation

Programmering, konstruktion och felsökning på NC-, PLC-system

Lasermätning

KGM (ball-bar)

Mätsystem Heidenhain

Processautomation

Kraftelektronik och drifter

Riskanalys och CE

Niklas Engel

mob +46 73 340 99 61

niklas(at)ravina.se

Mekanisk felsökning och underhåll på verktygsmaskiner

Felsökning på NC-system

Lasermätning

Mätsystem Heidenhain

Sven-Erik Snellman

mob +46 72 200 66 52

svenne(at)ravina.se

Programmering, konstruktion och felsökning på NC-, PLC-system

Mätsystem Heidenhain

Kristroffer Lundgren

mob +46 70 255 03 64

kristoffer(at)ravina.se

Mekanisk felsökning och underhåll på verktygsmaskiner

Felsökning på NC-system

Lasermätning

Mätsystem Heidenhain

Andreas Wallin

mob +46 70 205 44 04

andreas(at)ravina.se

Industriell automation

Programmering, konstruktion och felsökning på NC-, PLC-system

Mätsystem Heidehhain

Processautomation

Robotautomation och integration

Robert Larsson

mob +46 70 580 60 16

Industriell automation Programmering, konstruktion och felsökning på NC-, PLC-system

Processautomation

Riskanalys och CE

Robotautomation och integration

Våra pensionärer som jobbar när det behövs och de har tid

Lars-Ola Bohlin

mob +46 70 589 37 52

lob(at)ravina.se

Mekanisk felsökning och underhåll på verktygsmaskiner

Felsökning på NC-system

Lasermätning

Mätsystem Heidenhain

Janne Mohlén

 

 

 

 

Programmering, konstruktion och felsökning på NC-, PLC-system

Mätsystem Heidenhain

Töj- och stressmätning